Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

2

Silcare jest członkiem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Może nim zostać przedsiębiorca branży kosmetycznej, który działa zgodnie z Kodeksem Etyki Związku, przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad uczciwej, rzetelnej konkurencji.

Do Kosmetycznych.pl dołączyliśmy jako członek zwyczajny, którym mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży kosmetycznej jako:

  • producenci, wyłączni przedstawiciele producenta lub wyłączni przedstawiciele marek oferujący końcowe produkty kosmetyczne (zgodnie z definicją Dyrektywy UE nr 76/768/EEC),
  • szkoły edukujące na potrzeby branży kosmetycznej,
  • laboratoria wykonujące zlecenia dla branży kosmetycznej,
  • podwykonawcy uczestniczący w procesie produkcji  kosmetyków,  prowadzący działalność usługową na zlecenie producentów.