Lubuski Lider Innowacji

2

Konkurs „Lubuski Lider Innowacji” skierowany jest do wszystkich firm – niezależnie od wielkości, formy własności i sektora gospodarki – które konsekwentnie rozwijają i wdrażają w swoich działaniach szeroko pojęte rozwiązania innowacyjne. Konkurs jest realizowany od 2013 jako integralny element Lubuskiego Lidera Biznesu.

Firmy biorące udział w konkursie są oceniane w czterech kategoriach:

- przedsiębiorstwa mikro – zatrudniające do 9 pracowników

- przedsiębiorstwa małe – zatrudniające od 10 do 49 pracowników

- przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające od 50 do 249 pracowników

- przedsiębiorstwa duże – zatrudniające od 250 pracowników.

W 2018 roku o tytuł rywalizowało 13 uczestników, statuetka trafiła m.in. do firmy Silcare startującej w kategorii przedsiębiorstwa duże.