ISO

2

Wydany dla firmy Silcare Sp. z o.o. Sp.k. certyfikat ISO 22716 to międzynarodowa norma, która określa zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) kosmetyków. W standardzie opisane są m.in. wymagania dotyczące takich obszarów jak:

  • higiena produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu artykułów kosmetycznych oraz personelu;
  • pomieszczeń i wyposażenia;
  • surowców, opakowań i odpadów;
  • reklamacji;
  • korzystania z usług podwykonawców itd.

Certyfikat ISO 22716 wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną stanowi obiektywny dowód tego, że system zarządzania w danej firmie spełnia wymagania prawne oraz stosowane na całym świecie wytyczne normy branżowej.

CERTYFIKAT DO POBRANIA:

PL - ENG - IT - DE - RU