Zwracamy gotówkę

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w akcji promocyjnej pod nazwą „Zwrot gotówki za zakupy”, zwanej dalej „akcją promocyjną”, adresowanej do klientów drogerii firmowych stacjonarnych, zwanych dalej „drogeriami Silcare”.

1.2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Firma Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Akcja promocyjna realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach Silcare.

1.4. Akcja promocyjna trwa od 1.12.2018 do 31.12.2018 roku.

1.5. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora. Członkowie rodzin  pracowników Organizatora mogą brać udział w promocji. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.6.Adres do korespondencji tradycyjnej z Organizatorem w sprawach związanych z akcją promocyjną: Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „Zwrot gotówki za zakupy”. Adres do korespondencji elektronicznej: marketing@silcare.com.

1.7. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz w drogeriach Silcare.

 

2. Zasady promocji

2.1. Przedmiotem akcji promocyjnej jest możliwość skorzystania przez Uczestnika z obniżonych cen podczas kolejnych zakupów w dowolnej drogerii Silcare.

2.2. Akcja promocyjna polega na odbiorze 5 zł za każde wydane 50 zł i obowiązuje wg następującego podziału:

 

Wartość zakupów:

Rabat na kolejne zakupy:

Wartość zakupów:

Rabat na kolejne zakupy:

50-99 zł

5 zł

550-599 zł

55 zł

100-149 zł

10 zł

600-649 zł

60 zł

150-199 zł

15 zł

650-699 zł

65 zł

200-249 zł

20 zł

700-749 zł

70 zł

250-299 zł

25 zł

750-799 zł

75 zł

300-349 zł

30 zł

800-849 zł

80 zł

350-399 zł

35 zł

850-899 zł

85 zł

400-449 zł

40 zł

900-949 zł

90 zł

450-499 zł

45 zł

950-999 zł

95 zł

500-549 zł

50 zł

1000 zł

100 zł

 

2.3. W zależności od wartości zakupów ekspedientka w drogerii Silcare przekaże klientowi bon okolicznościowy z rabatem na kolejne zakupy.

2.4. Przy kolejnych zakupach należy pokazać bon okolicznościowy ekspedientce. Dzięki temu wartość rabatu zostanie odjęta od wartości zakupów. 

2.5. Wartość paragonu musi by wyższa od wartości bonu.

2.6. Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty w gotówce.

2.7. Bon okolicznościowy należy wykorzystać jednorazowo.

2.8. Akcja promocyjna obejmuje cały asortyment Silcare.

2.9. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

 

3. Postanowienia końcowe

3.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.2. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Organizatorem Programu pod numerem telefonu 535-855-171 (pon.-pt. w godz. 7:00-15:00).

3.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia akcji promocyjnej.