REGULAMIN AKCJI "#zostajęwdomu" 2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „#zostajęwdomu”.
 2. Organizatorem akcji jest firma Silcare Spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, NIP: 599-317-27-42, REGON: 211290351, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Akcją Promocyjną objęty jest sklep internetowy Silcare www.nails.silcare.com.
 4. Akcja Promocyjna rozpoczyna się 18.03.2020 r. o godzinie 16:00 i trwa do odwołania.
 5. Korzystając z Akcji Promocyjnej, Uczestnik akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Aby kupić wybrany produkt w promocyjnej cenie -20%, należy wybrać w kategorii "#zostajęwdomu" przynajmniej jeden ze wskazanych w punkcie drugim wariantów produktu, dodać go do koszyka i przy zamówieniu wpisać hasło „zostajewdomu”.
 2. Cena promocyjna -20% obejmuje produkty oznaczone etykietą z kodem: zostajewdomu
 3. Organizator ustala limit zakupu na 50 sztuk ze wszystkich produktów łącznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji Promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
 2. W sprawach spornych dotyczących zasad Akcji Promocyjnej, Organizator powołuje osoby upoważnione do regulacji praw i zasad akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.