REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "POZNAJMY SIĘ"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji Promocyjnej "Poznajmy się".
 2. Organizatorem akcji jest firma Silcare Spółka z o.o.Sp.k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, NIP: 599-317-27-42, REGON: 211290351, zwany dalej "Organizatorem".
 3. Akcją Promocyjną objęte są Drogerie firmowe oraz punkty sprzedaży Silcare Spółka z o.o.Sp.k.:

wykaz dostepny na stronie:

https://nails.silcare.com/webpage/drogerie-firmowe-silcare.html

Akcja promocyjna rozpoczyna się 07.11.2019r. i trwa do odwołania.

 1. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców, chyba, że taka zgoda nie jest wymagana w świetle obowiązujących przepisów.
 2. Korzystając z Akcji Promocyjnej, Uczestnik akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.
 3. Regulamin dostępny jest w każdej Drogerii firmowej oraz punkcie sprzedaży Silcare.

 

 1. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ W STACJONARNYCH DROGERIACH FIRMOWYCH

 

 1. Z Akcji Promocyjnej może skorzystać osoba, która. w wyznaczonych dniach odwiedzi stoisko sprzedażowe lub Drogerię firmową Silcare, pobierze ulotkę "Poznajmy się" oraz wytypuje max. 5 produktów do wydania próbek.

1.1 Każda ulotka Poznajmy się! zawiera kupon rabatowy, który można wykorzystać na zakupy w dowolnym dniu trwania akcji promocyjnej bez ograniczenia kwotowego lub ilościowego z asortymentu białej kosmetyki. Wykaz produktów objętych promocją jest dostępny w każdym punkcie Silcare, biorącym udział w akcji.

1.2. Należy wyciąć  kupon promocyjny umieszczony na ulotce.

1.3. Okazać  kupon promocyjny w Drogerii firmowej lub punkcie sprzedaży objętej akcją promocyjną.

 1. Każdy uczestnik akcji promocyjnej ”Poznajmy się!" po spełnieniu warunków ujętych w Regulaminie ma prawo do:

2.1  Zakupu maksymalnie 10  produktów z uwzględnieniem  rabatu z ulotki.

 1. Akcja "Poznajmy się!” dotyczy asortymentu białej kosmetyki i do pielęgnacji włosów objętych akcją promocyjną .
 2. Akcja promocyjna „Poznajmy się!” skierowana jest do klientów detalicznych.
 3. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy firmy Silcare Spółka z o.o.Sp.k.
 4. Rabaty z innych akcji nie łączą się z promocją „Poznajmy się!”.

  

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji Promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Akcji Promocyjnej. O takiej zmianie uczestnicy Akcji Promocyjnej zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez udostępnienie poprawionego regulaminu w Drogeriach firmowych i punktach sprzedaży Silcare.

1.1 W sprawach spornych dotyczących zasad Akcji Promocyjnej zostaną powołane osoby upoważnione do regulacji praw i zasad akcji, np. przedstawiciele firmy Silcare Spółka z o.o.Sp.k..

1.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.

 1. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Organizatorem Akcji pod adresem sklep@silcare.comlub marketing@silcare.com.