Powered by Smartsupp

Promocja Duet Idealny

1. Promocja

 1. Promocja „Duet idealny” (zwaną dalej Promocją) jest organizowana przez Silcare sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, (zwaną dalej Organizatorem).
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, należy zwrócić się do ogólnego regulaminu https://nails.silcare.com/webpage/regulamin.html, lub bezpośrednio do Organizatora za pomocą maila: sklep@silcare.com
 3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących zakupu w sklepie internetowym Organizatora.

2.Czas trwania

 1. Promocja trwa w dniach od dnia 21.06.2023r. do dnia 02.07.2023r. (godzina 23:59).

 

3. Zasady Promocji

 1. Promocja wchodzi w życie w momencie dodania przez Kupującego do koszyka dowolnego produktu należącego do następujących kategorii: 
   Bazy
   Topy
   Odżywki.
 2. Przy zakupie produktów z wyżej wymienionych kategorii Kupujący otrzymuje możliwość dokupienia jednego z następujących produktów w promocyjnej cenie wynoszącej 0,01 PLN:

Oliwka Coconut Sea Blue 10ml

Oliwka Strawberry Crimson 10ml

Oliwka Flower Power 10ml

Oliwka Yummy Gummy Pink 10ml

Oliwka Lemon Yellow 10ml

Oliwka Mango Orange 10ml

Oliwka Havana Banana Yellow 10ml

Oliwka Peach Nature 10ml

Oliwka Vanilla Sky Blue 10ml

Oliwka Apple Red 10ml

Oliwka Raspberry Light Pink 10ml

Oliwka Cherry Wine 10ml

Oliwka Almond Clear 10ml

Oliwka Kiwi Deep Green 10ml

Oliwka Rubin Orange 10ml

Oliwka Melon Light Green 10ml

Oliwka Sensual Moments Hush Hush 10ml

Oliwka Sensual Moments Divine You 10ml

Oliwka Sensual Moments Secret Love 10ml

Oliwka Sensual Moments This Is Me 10ml

Oliwka Sensual Moments Elegant Late 10ml

 1. Produkty objęte promocją oznaczone zostaną specjalną grafiką w sklepie internetowym.
 2. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §2 powyżej.
 3. Na jeden rachunek przysługuje jeden produkt w promocyjnej cenie. Zakup większej ilości produktów z punktu 3.1 nie oznacza możliwości dobrania większej ilości produktów z punktu 3.2.
 4. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 

4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o którym mowa w §3 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wybranego produktu promocyjnego zakupionego w sklepie internetowym bądź w drogerii wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

5. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora: sklep@silcare.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. Po więcej informacji w kontekście reklamacji odsyłamy do §5 regulaminu Sklepu: https://nails.silcare.com/webpage/regulamin.html.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania co do korzystania z Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub na adres e-mail: sklep@silcare.com.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.