Polityka Prywatności 2020

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych w związku z zakupami dokonywanymi w Sklepie Internetowym nails.silcare.com.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, w przypadku ewentualnych wątpliwości, prosimy o kontakt!

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SILCARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66—400 Gorzów Wielkopolski. Spółka posiada numer NIP: 5993172742 i REGON: 081245632. Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy.

W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z nami:
- listownie: Silcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Kostrzyńska 1, 66—400 Gorzów Wielkopolski
- e-mailem na adres: sklep@silcare.com

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo dysponowania swoimi danymi osobowymi a w szczególności:
1) prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
2) prawo do sprostowania i poprawiania danych osobowych,
3) prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym. Aby skorzystać z powyższego, skonaktuj się pod: sklep@silcare.com )
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
5) prawo do przenoszenia danych,
6) Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, która w każdej chwili może być przez Państwa wycofana.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Kliencie, Twoje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego SILCARE https://nails.silcare.com/ :
1) Wykonania umowy sprzedaży w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym SILCARE, w tym dostarczenia zamówionego towaru na wskazany adres.
*W tym celu Spółka przekazuje Państwa dane osobowe również podmiotom prowadzącym usługi pocztowe i kurierskie, o czym będą Państwo informowani przy każdym zamówieniu.
2) Gdy chcą Państwo otrzymać fakturę VAT, otrzymane od Państwa dane będą przetwarzane również w tym celu,
3) w celach marketingowych, realizowanych na podstawie dobrowolnej i dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter),
4) udostępnienie nam adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwia bezpośrednie przekazywanie informacji o ofertach i promocjach obowiązujących aktualnie w Sklepie Internetowym.

Wszelkie dane, które Państwo udostępniają w związku z zamówieniami składanymi w Sklepie Internetowym SILCARE są zawsze dobrowolne, lecz niezbędne dla skutecznego wykonania zawartej umowy sprzedaży.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Państwa adres e-mail stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, jak również na podstawie Państwa zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może wynikać również z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak:
1) windykacja należności,
2) prowadzenie postępowań sądowych oraz rozstrzygania sporów w drodze polubownej (arbitraż, mediacja)

Komu możemy przekazywać Państwa dane?
1) W przypadku dokonywanych zakupów w Sklepie Internetowym w celu doręczenia Państwu zamówionych produktów, Spółka powierza Państwa dane w niezbędnych zakresie (adres doręczenia, numer telefonu) podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie w celu uiszczenia należności przysługującej w związku z dokonanym zakupem,
2) kancelariom prawnym, którym Spółka zleciła prowadzenie postępowań,
3) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
1) prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)
2) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących do analizy zachowań użytkowników oraz personalizacji zawartości stron internetowych, w szczególności takich jak Google Analytics,

Okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe:
1) Okres niezbędny do obsługi konta w Sklepie Internetowym SILCARE,
2) odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem oraz terminom zgłoszenia reklamacji produktu, nie dłużej niż 3,5 roku,
3) Okres na jaki została udzielona zgoda,
4) Niezbędny dla wykonania obowiązków rachunkowych i podatkowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiednich regulaminach, dostępnych na stronie:
• Polityka prywatności,
• Polityka cookies
W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane.

Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r.

 

Pliki Cookies
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Umożliwi to lepsze działanie funkcjonalności dot. profilu zarejestrowanego użytkownika, jak również przedstawienie ofert oraz treści odpowiadających Twoim oczekiwaniom. Ponadto pliki cookies przyczyniają się do usprawnienia funkcjonalności strony internetowej i wykorzystywane są do celów analitycznych i statycznych (przeglądania artykułów i produktów dostępnych na stronie Administratora).
Uprzejmie informujemy, iż w zakresie działalności promocyjnej i marketingowej współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą pochodzić również od tych podmiotów.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl