Moje miejsce na Marszałkowskiej

Konkurs „Moje miejsce na Marszałkowskiej”

Regulamin konkursu:

Zgłoszone do Konkursu „Moje miejsce na Marszałkowskiej” fotografie muszą być                 w formacie JPG i poziomej orientacji, wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5 MB, a ich szerokość powinna wynosić minimum 1200 pikseli, w przeciwnym razie zdjęcia nie będą brane pod uwagę. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości.

 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które do dnia 10.08.2018 do godz. 24:00 prześlą wymaganej rozdzielczości fotografie wybranego miejsca przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie.
 2. Konkurs trwa do 10.08.2018 (do godz. 24:00).
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.08.2018 na Fanpage’u Silcare oraz stronie www.silcare.pl.
 4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie (nawet w trakcie trwania konkursu), szczególnie do odwołania, zawieszenia konkursu bądź przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania konkursu w przypadku nienadesłania odpowiedniej ilości prac, które będą spełniały warunki oznaczone niniejszym regulaminem.
 5. Aby konkurs mógł się odbyć, muszą wpłynąć co najmniej 3 prace.
 6. Praca konkursowa musi być autorstwa osoby, która przysłała zdjęcie. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach. Fotografie z przypuszczeniem naruszenia praw autorskich będą dyskwalifikowane.
 7. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.
 8. Skończone dzieło należy uchwycić w obiektywie aparatu bądź telefonem i przesłać zdjęcie na adres:konkursy@silcare.comdo 10.08.2018 (do godz. 24:00), w temacie wpisując „Konkurs – Moje miejsce na Marszałkowskiej”, podając swoje dane kontaktowe (telefon, adres).
 9. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów blogów, imienia i nazwiska autora oraz innej treści.
 10. Trenerzy Silcare nie mogą brać udziału w konkursach organizowanych przez markę Silcare.
 11. Autor nadesłanej pracy na konkurs „Moje miejsce na Marszałkowskiej” jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie podpisanej z imienia i nazwiska fotografii do celów promocyjnych firmy Silcare na wszelkich nośnikach reklamowych oraz do ich publikacji w Silcare Magazine Marszałkowska Street.
 12. Dla autorów najlepszych fotografii przewidziane są dwa bilety do teatru Capitol w Warszawie i nagrody niespodzianki.

2 nagrody główne – 2 bilety do teatru Capitol

2 wyróżnienia – nagrody niespodzianki

 1. Zwycięskie i wybrane prace zostaną opublikowane na Fanpage’u Silcare na Facebooku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 3. Wartość nagród głównych to wartość zamówienia + koszty przesyłki.
 4. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Wynikłe spory i naruszenia Organizator konkursu rozstrzygnie w ciągu 21 dni od zgłoszenia, które można wysyłać wyłącznie drogą e-mailową: konkursy@silcare.com.