Konkurs „Zdobądź złoto i srebro”

Regulamin:

Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości.

 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które do dnia 31.03.2015 do godz. 24:00 prześlą wymaganej rozdzielczości fotografie zdobień.
 2. Konkurs trwa od 01.03.2015 do 31.03.2015 (do godz. 24:00).
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.04.2015 na Fanpage’u Silcare® oraz stronie www.silcare.pl.
 4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie (nawet w trakcie trwania konkursu), szczególnie do odwołania, zawieszenia konkursu bądź przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania konkursu w przypadku nie nadesłania odpowiedniej ilości prac, które będą spełniały warunki oznaczone niniejszym regulaminem.
 5. Aby konkurs mógł się odbyć muszą wpłynąć co najmniej 3 prace.
 6. Należy wykonać zdobienie paznokci dłoni dowolną techniką. W zdobieniu główną rolę powinno odgrywać złoto i srebro.
 7. Stylizacja konkursowa musi być autorstwa osoby, która przysłała zdjęcie. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach. Stylizacje z przypuszczeniem naruszenia praw autorskich będą dyskwalifikowane.
 8. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.
 9. Skończone dzieło należy uchwycić w obiektywie aparatu bądź telefonem i przesłać zdjęcie na adres: konkursy@silcare.com, do 31.03.2015 (do godz. 24:00), w temacie wpisując „Konkurs - Zdobądź złoto i srebro”, podając swoje dane kontaktowe (telefon, adres).
 10. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów blogów, imienia i nazwiska autora oraz innej treści. Wymagana jest fotografia przedstawiająca jedynie dłonie.
 11. Na fotografii powinna widnieć stylizacja obu dłoni.
 12. Autor nadesłanej pracy na konkurs: „Zdobądź złoto i srebro” jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie podpisanej z imienia i nazwiska stylizacji do celów promocyjnych firmy Silcare® na wszelkich nośnikach reklamowych oraz do ich publikacji w Silcare® Magazine.
 13. Dla autorów najlepszych stylizacji przewidziane są bony zakupowe do sklepu internetowego www.nails.silcare.com oraz Drogerii firmowych Silcare® i nagrody niespodzianki.

 

 • 1 nagroda główna - bon o wartości 50 zł
 • 2 wyróżnienia – nagrody niespodzianki

 

 1. Zwycięskie i wybrane prace zostaną opublikowane na Fanpage’u Silcare® na Facebooku oraz Magazine Silcare.
 2. Bon zakupowy otrzymany w konkursie „Zdobądź złoto i srebro”nie łączy się z innymi upustami i rabatami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wartość bonów zakupowych (nagród głównych) to wartość zamówienia+koszty przesyłki (wykorzystując bon zakupowy istnieje możliwość pokrycia wartości produktów oraz kosztów przesyłki).
 5. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Wynikłe spory i naruszenia Organizator konkursu rozstrzygnie w ciągu 21 dni od zgłoszenia, które można wysyłać wyłącznie drogą e-mailową: konkursy@silcare.com