Kategorie

Dostawa
od 200zł dostawa GRATIS

Sicare Skype online

Płatności

Płatności
 

Silcare® Spółka z o.o. sp. k.
ul. Kostrzyńska 1
66-400 Gorzów Wlkp.


Numery kont:

51 1750 1282 0000 0000 2691 0307 - dla PLN

PL 35 1750 1282 0000 0000 2691 0207 - EURO      

PL 07 1750 1282 0000 0000 2691 0226 - USD   

PL 60 1750 1282 0000 0000 2691 0242 - GBP


SWIFT / BIC: RCBWPLPW

Raiffeisen Bank Polska S.A.

ADRES DO WPŁAT PAYPAL: sklep@silcare.com

Zamówienia telefoniczne i obsługa klienta:
tel.: (+48) 95 725 03 15
sklep@silcare.com

Konkurs "Wlepki"

 1. Organizatorem Konkursu jest Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/SilcareCosmetics/ od 10.11.2017 do odwołania.
 3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com posiadającym aktywne konto.
 4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na udostępnianie i rozpowszechnianie wysłanego przez niego Utworu na wszystkich polach eksploatacji, a zwłaszcza poprzez dalsze rozpowszechnianie Fotografii na serwisach społecznościowych i stronach internetowych należących bądź zarządzanych przez Organizatora.
 5. Konkurs polega na przyklejeniu w dowolnym miejscu wlepki Silcare, zrobieniu jej zdjęcia i umieszczeniu pod postem konkursowym.
 6. Zdjęcie nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, nie może naruszać dobrych obyczajów, nie może dyskryminować ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność. Zdjęcie nie może propagować przemocy, zawierać treści o charakterze erotycznym, wulgarnym. Nie może naruszać w jakikolwiek sposób godności ludzkiej.
 7. Nagrodą w Konkursie jest zestaw produktów Silcare.
 8. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, którego zdjęcie do ostatniego dnia każdego miesiąca do godz. 12:00 otrzyma największą liczbę polubień.
 9. Powiadomienie o wygranej nastąpi w komentarzu pod zwycięskim zdjęciem maksymalnie trzeciego dnia kolejnego miesiąca.
 10. Przekazanie nagrody nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 11. W myśl niniejszego regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Silcare sp. z o.o. sp. k.
 12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 13. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. W przypadku podania przez nagrodzonego Uczestnika miasta, w którym znajduje się Drogeria Silcare, tj. Warszawy, Poznania, Szczecina, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Kalisza, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Zgorzelca lub Gniezna, może być on poproszony o odbiór osobisty nagrody w Drogerii.
 14. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Konkursu.