Konkurs "Pink"

Konkurs „Pink”

 

Regulamin:

Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości.

 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które do dnia 15.06.2015 do godz. 24:00 prześlą wymaganej rozdzielczości fotografie zdobień.
 2. Konkurs trwa od 18.05.2015 do 15.06.2015 (do godz. 24:00).
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 23.06.2015 na Fanpage’u Silcare oraz stronie www.silcare.pl.
 4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      w regulaminie (nawet w trakcie trwania konkursu), szczególnie do odwołania, zawieszenia konkursu bądź przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania konkursu w przypadku nie nadesłania odpowiedniej ilości prac, które będą spełniały warunki oznaczone niniejszym regulaminem.
 5. Aby konkurs mógł się odbyć muszą wpłynąć co najmniej 3 prace.
 6. Należy wykonać zdobienie paznokci dłoni dowolną techniką. W zdobieniu główną rolę powinien odgrywać kolor róż.
 7. Stylizacja konkursowa musi być autorstwa osoby, która przysłała zdjęcie. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach. Stylizacje       z przypuszczeniem naruszenia praw autorskich będą dyskwalifikowane.
 8. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.
 9. Skończone dzieło należy uchwycić w obiektywie aparatu bądź telefonem i przesłać zdjęcie na adres: konkursy@silcare.com, do 15.06.2015 (do godz. 24:00), w temacie wpisując „Konkurs - Pink”, podając swoje dane kontaktowe (telefon, adres).
 10. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów blogów, imienia i nazwiska autora oraz innej treści. Wymagana jest fotografia przedstawiająca jedynie dłonie.
 11. Na fotografii powinna widnieć stylizacja obu dłoni.
 12. Autor nadesłanej pracy na konkurs „Pink” jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie podpisanej z imienia i nazwiska stylizacji do celów promocyjnych firmy Silcare na wszelkich nośnikach reklamowych oraz do ich publikacji w Silcare Magazine.
 13. Dla autorów najlepszych stylizacji przewidziane są bony zakupowe do sklepu internetowego www.nails.silcare.com oraz Drogerii firmowych Silcare i nagrody niespodzianki.

 

 • 1 nagroda główna - bon o wartości 50 zł
 • 3 wyróżnienia – nagrody niespodzianki

 

 1. Zwycięskie i wybrane prace zostaną opublikowane na Fanpage’u Silcare na Facebooku oraz Magazine Silcare.
 2. Bon zakupowy otrzymany w konkursie „Pink”nie łączy się z innymi upustami i rabatami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wartość bonów zakupowych (nagród głównych) to wartość zamówienia + koszty przesyłki (wykorzystując bon zakupowy istnieje możliwość pokrycia wartości produktów oraz kosztów przesyłki).
 5. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Wynikłe spory i naruszenia Organizator konkursu rozstrzygnie w ciągu 21 dni od zgłoszenia, które można wysyłać wyłącznie drogą e-mailową: konkursy@silcare.com.