Konkurs „Fiolet"

 

Regulamin:

 1. Zgłoszone do Konkursu „Fiolet” fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości.
 2. W konkursie mogą brać udział osoby, które do dnia 30.04.2016 do godz. 24:00 prześlą wymaganej rozdzielczości fotografie zdobień.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 06.05.2016 na Fanpage’u Silcare oraz stronie www.silcare.pl.
 4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie (nawet w trakcie trwania konkursu), szczególnie do odwołania, zawieszenia konkursu bądź przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania konkursu w przypadku nie nadesłania odpowiedniej ilości prac, które będą spełniały warunki oznaczone niniejszym regulaminem.
 5. Aby konkurs mógł się odbyć muszą wpłynąć co najmniej 3 prace.
 6. Należy wykonać zdobienie paznokci dłoni dowolną techniką. W zdobieniu główną rolę powinien odgrywać kolor fioletowy.
 7. Stylizacja konkursowa musi być autorstwa osoby, która przysłała zdjęcie. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.
 8. Stylizacje z przypuszczeniem naruszenia praw autorskich będą dyskwalifikowane.
 9. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.
 10. Skończone dzieło należy uchwycić w obiektywie aparatu bądź telefonem i przesłać zdjęcie na adres: konkursy@silcare.com, do 30.04.2016 (do godz. 24:00), w temacie wpisując „Konkurs – Fiolet”, podając swoje dane kontaktowe (telefon, adres).
 11. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów blogów, imienia i nazwiska autora oraz innej treści. Wymagana jest fotografia przedstawiająca jedynie dłonie.
 12. Na fotografii powinna widnieć stylizacja obu dłoni – 10 palców.
 13. Autor nadesłanej pracy na konkurs: „Fiolet” jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie podpisanej z imienia i nazwiska stylizacji do celów promocyjnych firmy Silcare na wszelkich nośnikach reklamowych oraz do ich publikacji w Silcare Magazine.
 14. Dla autorów najlepszych stylizacji przewidziane są bony zakupowe do sklepu internetowego www.nails.silcare.com oraz Drogerii firmowych Silcare i nagrody niespodzianki.

1 nagroda główna - bon o wartości 50zł.

3 wyróżnienia – nagrody niespodzianki.

 1. Zwycięskie i wybrane prace zostaną opublikowane na Fanpage’u Silcare oraz stronie www.silcare.pl.
 2. Trenerzy Silcare nie mogą brać udziału w konkursach organizowanych przez markę Silcare.
 3. Bon zakupowy otrzymany w konkursie „Fiolet” nie łączy się z innymi upustami i rabatami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Wartość bonów zakupowych (nagród głównych) to wartość zamówienia + koszty przesyłki (wykorzystując bon zakupowy istnieje możliwość pokrycia wartości produktów oraz kosztów przesyłki).
 6. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 7. Wynikłe spory i naruszenia Organizator konkursu rozstrzygnie w ciągu 21 dni od zgłoszenia, które można wysyłać wyłącznie drogą e-mailową: konkursy@silcare.com.