Klasyczna czerwień

Konkurs „Klasyczna czerwień”

Regulamin konkursu:

Zgłoszone do Konkursu „Klasyczna czerwień” fotografie muszą być w formacie JPG i poziomej orientacji, wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5 MB, a ich szerokość powinna wynosić minimum 1200 pikseli, w przeciwnym razie zdjęcia nie będą brane pod uwagę. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości.

 1. W konkursie mogą brać udział osoby, które do dnia 10.09.2018 do godz. 24:00 prześlą wymaganej rozdzielczości fotografie zdobień.
 2. Konkurs trwa od 1.08.2018 do 10.09.2018 (do godz. 24:00).
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 17.09.2018 na Fanpage’u Silcare oraz stronie www.silcare.pl.
 4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie (nawet w trakcie trwania konkursu), szczególnie do odwołania, zawieszenia konkursu bądź przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania konkursu w przypadku nienadesłania odpowiedniej ilości prac, które będą spełniały warunki oznaczone niniejszym regulaminem.
 5. Aby konkurs mógł się odbyć, muszą wpłynąć co najmniej 3 prace. Należy wykonać zdobienie paznokci dłoni dowolną techniką.
 6. Stylizacja konkursowa musi być autorstwa osoby, która przysłała zdjęcie. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach. Stylizacje z przypuszczeniem naruszenia praw autorskich będą dyskwalifikowane.
 7. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.
 8. Skończone dzieło należy uchwycić w obiektywie aparatu bądź telefonem i przesłać zdjęcie na adres: konkursy@silcare.comdo 10.09.2018 (do godz. 24:00), w temacie wpisując „Konkurs – Klasyczna czerwień”, podając swoje dane kontaktowe (telefon, adres).
 9. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów blogów, imienia i nazwiska autora oraz innej treści. Wymagana jest fotografia przedstawiająca jedynie dłonie.
 10. Dłonie przedstawione na zdjęciach nie powinny się błyszczeć, zaleca się nałożenie oliwki po zrobieniu zdjęć.
 11. Trenerzy Silcare nie mogą brać udziału w konkursach organizowanych przez markę Silcare.
 12. Autor nadesłanej pracy na konkurs „Klasyczna czerwień” jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie podpisanej z imienia i nazwiska stylizacji do celów promocyjnych firmy Silcare na wszelkich nośnikach reklamowych oraz do ich publikacji w Silcare Magazine.
 13. Dla autorów najlepszych stylizacji przewidziane są bony zakupowe do sklepu internetowego com oraz Drogerii firmowych Silcare i nagrody niespodzianki.

1 nagroda główna – bon o wartości 100 zł

3 wyróżnienia – nagrody niespodzianki

 1. Zwycięskie i wybrane prace zostaną opublikowane na Fanpage’u Silcare na Facebooku oraz Silcare Magazine.
 2. Bon zakupowy otrzymany w konkursie „Klasyczna czerwień” nie łączy się z innymi upustami i rabatami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 4. Wartość bonów zakupowych (nagród głównych) to wartość zamówienia + koszty przesyłki (wykorzystując bon zakupowy istnieje możliwość pokrycia wartości produktów oraz kosztów przesyłki).
 5. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Wynikłe spory i naruszenia Organizator konkursu rozstrzygnie w ciągu 21 dni od zgłoszenia, które można wysyłać wyłącznie drogą e-mailową: konkursy@silcare.com.