ECO AKCJA

Dla Ciebie, Dla Ziemi

Małe kroki dla Ziemi odkrywają dalekie horyzonty. Postaw na zmianę i zamianę. Zachęcamy Cię do wspólnego działania w słusznej sprawie poprzez udział w naszej akcji. Oddaj nam 5 pustych opakowań, a dostaniesz jedno pełne zupełnie za darmo.

Dbałość o środowisko i recykling stało się jednym z dominujących trendów. Marka Silcare stawia na zmianę, dlatego m. in. do swoich produktów stosujemy opakowania nadające się do recyklingu. Zebrane opakowania oddajemy do firmy recyklingowej, gdzie zostają przerobione na surowiec wtórny, który następnie jest przetwarzany na nowe opakowania.

Co należy zrobić?

Zbierz 5 opakowań z linii Base One lub Garden of Colour i odwiedź jeden z naszych sklepów i wymień je na jeden nowy produkt! Akcja prowadzona jest w naszych firmowych sklepach stacjonarnych i oficjalnym sklepie internetowym.

Zasady akcji:

Oddając 5 pustych opakowań po produktach Silcare® z linii Base One lub Garden of Colour o jednakowej gramaturze, otrzymasz 1 nowy produkt, np.:

  • za 5 jednakowych opakowań po żelach Base One Clear 15 g uczestnik otrzyma 1 szt. nowego żelu Base One Clear 15 g;
  • za 5 jednakowych opakowań po oliwkach o różnych zapachach i kolorach 15 ml - uczestnik otrzyma oliwkę 15 ml - do wyboru;
  • za 5 jednakowych opakowań po lakierach Garden of Colour o różnych numerach - uczestnik otrzyma 1 szt. lakieru - do wyboru;

WAŻNE! Opakowania wyprzedażowe nie biorą udziału w promocji. Opakowania po żelach 50 g wymieniane są na żele 30 g. Opakowania po żelach 100 g nie biorą udziału w promocji.

Aby skorzystać z akcji poprzez sklep internetowy należy:
  1. Odesłać odpowiednią ilość oryginalnych pustych opakowań Silcare® na adres: Silcare,
    Handel Internetowy, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., dopisek: Eco Akcja
  2. Złożyć zamówienie na dowolną kwotę w sklepie internetowym i poinformować o udziale w akcji w notatce do zamówienia lub mailowo na adres sklep@silcare.com lub telefonicznie pod nr 957250315. Przysługująca ilość nowych produktów zostanie przesłana razem z bieżącym zamówieniem.

(szczegóły w regulaminie poniżej)

Do tej pory zebraliśmy już ponad 220 kg opakowań, jest to blisko 4,3 tys. poszczególnych produktów. Zachęcamy do wzięcia udziału!

REGULAMIN AKCJI EKOLOGICZNEJ DLA CIEBIE, DLA ZIEMI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji Ekologicznej "Dla Ciebie, Dla Ziemi" (zwaną dalej "Akcja Ekologiczna").

2. Organizatorem akcji jest firma Silcare® z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, NIP: 596-153-07-18, REGON: 211290351, zwany dalej "Organizatorem".

3. Akcją Ekologiczną objęte są wszystkie firmowe sklepy Silcare® znajdujące się na terenie Polski oraz oficjalne sklepy internetowe.

4. Akcja Ekologiczna rozpoczyna się 01 października 2014 r. i trwa do zakończenia jej przez Organizatora.

5. W Akcji Ekologicznej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców, chyba że taka zgoda nie jest wymagana w świetle obowiązujących przepisów.

6. Korzystając z Akcji Ekologicznej, Uczestnik Akcji Ekologicznej (zwany dalej "Uczestnikiem" ) akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

7. Regulamin dostępny jest na stronie: nails.silcare.com oraz w firmowych sklepach stacjonarnych.

8. Z chwilą rozpoczęcia się nowej eco akcji, traci ważność treść poprzedniego regulaminu.

§ 2. ZASADY AKCJI EKOLOGICZNEJ

1. Uczestnik Akcji Ekologicznej ma prawo (a nie obowiązek) wzięcia udziału w Akcji Ekologicznej.

2. W Akcji Ekologicznej nie mogą brać udziału pracownicy firmy Silcare®.

3. Od dnia 01 października 2014 r. w miejscach ujętym w ustępie 1, punkt 3, będzie można dokonywać wymiany pustych opakowań na produkt o takiej samej nazwie i gramaturze.

4. Opakowania przyjmowane do wymiany w miejscach ujętych w ustępie 1, punkt 3, z myślą o Akcji Ekologicznej muszą być o jednakowej gramaturze i pochodzić z linii Base One lub Garden of Colour.

5. Akcja Ekologiczna ściśle wiąże się z opakowaniami produktów firmy Silcare® linii Base One lub Garden of Colour posiadającymi oryginalne etykiety.

6. Uczestnik Akcji Ekologicznej powinien okazać w dowolnym miejscu ujętym w ustępie 1, punkt 3 pięć jednakowych opakowań produktów marki Silcare® pochodzących z linii Base One lub Garden of Colour w celu wymiany na produkt o takiej samej nazwie i gramaturze.

7. Jeden Uczestnik może w czasie trwania Akcji Ekologicznej wielokrotnie wymienić wymagane i posiadane opakowania na produkt o takiej samej nazwie w miejscu ujętym w ustępie 1, punkt 3.

8. Pięć opakowań o jednakowej gramaturze może zostać wymienionych w Akcji Ekologicznej na jeden wybrany produkt o takiej samej gramaturze.

9. Ilość podejmowanej wymiany opakowań na produkt (określona w regulaminie) jest nieograniczona, w ramach wielokrotności liczby 5.

§ 3. ZASADY WYDAWANIA/ ODBIORU

1. Aby otrzymać produkt w Akcji Ekologicznej, Uczestnik musi spełnić warunki Akcji Ekologicznej określone niniejszym Regulaminem.

2. W ramach Akcji Ekologicznej oddaje się pięć pustych opakowań po produktach Silcare® z danej linii o jednakowej gramaturze, dzięki czemu uczestnik może otrzymać 1 nowy produkt. Np.:

  • za 5 jednakowych opakowań po żelach Base One Clear 15 g - uczestnik otrzyma 1 szt. nowego żelu Base One Clear 15 g;
  • za 5 jednakowych opakowań po oliwkach o różnych zapachach i kolorach 15 ml - uczestnik otrzyma oliwkę 15 ml - do wyboru;
  • za 5 jednakowych opakowań po lakierach Garden of Colour o różnych numerach - uczestnik otrzyma 1 szt. Lakieru - do wyboru;

3. Można uzbierać dowolną ilość opakowań o takiej samej gramaturze, kolejno od pięciu i wymienić je na produkt tej samej nazwy wedle skali 5:1, 10:2, 15:3 itd.

Opakowania wyprzedażowe nie biorą udziału w promocji. Opakowania 50g, wymieniane
są na żele 30g. Opakowania żeli 100g nie biorą udziału w promocji.

4. Aby skorzystać z Akcji Ekologicznej poprzez sklepy internetowe ujęte w ustępie 1,
punkt 3b, należy:

1) nadesłać odpowiednią ilość oryginalnych pustych opakowań Silcare® na adres:

Silcare

Handel Internetowy

Kostrzyńska 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Dopisek: Eco Akcja

2) złożyć zamówienie na dowolną kwotę w sklepie internetowym i poinformować o udziale w akcji w notatce do zamówienia lub mailowo na adres sklep@silcare.com lub telefonicznie pod nr. 957250315. Przysługująca ilość nowych produktów zostanie przesłana razem z bieżącym zamówieniem.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji Ekologicznej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. Niniejszy Regulamin akcji dostępny jest dla Uczestników na stronie www.eco.silcare.com i sklepach stacjonarnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Akcji Ekologicznej. O takiej zmianie uczestnicy Akcji Ekologicznej zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez udostępnienie regulaminu na stronie www.eco.silcare.com oraz we wszystkich miejscach ujętych w ustępie 1, punkt 3.

3a. W sprawach spornych dotyczących zasad Akcji Ekologicznej zostaną powołane osoby upoważnione do regulacji praw i zasad akcji, czyli. przedstawiciele firmy Silcare®.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Ekologicznej, tj. 01.10.2014.

§ 5. SŁOWNIK POJĘĆ

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Nazwa produktu – oznacza nazwę produktu widoczną na etykiecie, określająca linię z której pochodzi. (np. żel Base One Color, Cleaner Garden of Colour)

Gramatura produktu – oznacza pojemność i rodzaj/model opakowania (np. różowy plastikowy słoiczek 5g, biała butelka 600ml)