ECO AKCJA SILCARE

Dla Ciebie, Dla Ziemi

Mając na sercu dobro przyrody zachęcamy Was do wspólnego działania na rzecz ekologii poprzez udział w naszej akcji. Oddaj nam 5 pustych opakowań, a dostaniesz jedno pełne zupełnie za darmo.

Produkty marki Silcare®, od początku działalności firmy, nie są testowane na zwierzętach. Do badań wykorzystujemy doświadczenie i opinie specjalistów. Posługujemy się wiedzą instytutów dermatologicznych specjalizujących się w badaniach naukowych oraz ekspertyzach. Jesteśmy przyjaźni dla środowiska poprzez swój wiodący program ekologiczny „Dla Ciebie, Dla Ziemi”, dając przykład w branży kosmetycznej do przestrzegania norm ekologicznych, szanując nie tylko dobro natury, ale pielęgnując również w ludziach wrażliwość na piękno przyrody.

Dbałość o środowisko przyrodnicze staje się jednym z dominujących trendów życia społeczno – gospodarczego. Realizując swoją misję bierzemy aktywny udział w budowie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Nasza firma przykłada dużą wagę do ochrony środowiska, dlatego m. in. do naszych produktów stosuje opakowania nadające się do recyclingu. Zebrane opakowania zostaną oddane bezpośrednio do firmy recyklingowej, gdzie zostaną przerobione na surowiec wtórny, który następnie będzie przetworzony na nowe opakowania.

Zachęcamy Was do wspólnego działania na rzecz ekologii poprzez udział w naszej akcji, "Dla Ciebie, Dla Ziemi". Zbierz 5 opakowań z linii Base One, Garden of Colour lub Color IT New, odwiedź jeden z naszych sklepów i wymień je na jeden nowy produkt! Akcja prowadzona jest w naszych firmowych sklepach stacjonarnych i oficjalnych sklepach internetowych.

Czas trwania akcji – tak długo jak Ziemia będzie tego potrzebować.
 
Zasady akcji:

Oddając 5 pustych opakowań po produktach Silcare® z linii Base One, Garden of Colour lub Color IT New o jednakowej gramaturze, otrzymasz 1 nowy produkt. Np.:

- za 5 jednakowych opakowań po żelach Base One Clear 15 g - uczestnik otrzyma 1 szt. nowego żelu Base One Clear 15 g;

- za 5 jednakowych opakowań po oliwkach o różnych zapachach i kolorach 15 ml - uczestnik otrzyma oliwkę 15 ml - do wyboru;

- za 5 jednakowych opakowań po lakierach Garden of Colour o różnych numerach - uczestnik otrzyma 1 szt. Lakieru - do wyboru;

WAŻNE! Opakowania wyprzedażowe nie biorą udziału w promocji. Opakowania po żelach 50g, wymieniane są na żele 30g. Opakowania po żelach 100g nie biorą udziału w promocji.

Aby skorzystać z Akcji Ekologicznej poprzez sklep internetowy należy:

1) nadesłać odpowiednią ilość oryginalnych pustych opakowań Silcare® na adres: Silcare, Handel Internetowy, Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., dopisek: Eco Akcja

2) złożyć zamówienie na dowolną kwotę w sklepie internetowym i poinformować o udziale w akcji w notatce do zamówienia lub mailowo na adres sklep@silcare.com lub telefonicznie pod nr. 957250315. Przysługująca ilość nowych produktów zostanie przesłana razem z bieżącym zamówieniem.

(szczegóły w regulaminie poniżej)

Do tej pory zebraliśmy już ponad 220 kg opakowań, jest to blisko 4,3 tys. poszczególnych produktów. Zachęcamy do Eco Akcji, zadbajcie o swoje otoczenie razem z Silcare®.

 

REGULAMIN AKCJI EKOLOGICZNEJ

"DLA CIEBIE, DLA ZIEMI"

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji Ekologicznej "Dla Ciebie, Dla Ziemi" (zwaną dalej "Akcja Ekologiczna").

2. Organizatorem akcji jest firma Silcare® z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, NIP: 596-153-07-18, REGON: 211290351, zwany dalej "Organizatorem".

3. Akcją Ekologiczną objęte są wszystkie firmowe sklepy Silcare® znajdujące się na terenie Polski oraz oficjalne sklepy internetowe.

3a. Sklepy stacjonarne Silcare®:

Warszawa, ul. Żelazna 67/20a

Szczecin, Al. Piastów 74.

Szczecin, Krzywoustego 55.

Zielona Góra, ul. A. Grottgera 11

Poznań, ul. Długa 9

Gorzów Wielkopolski, ul. Wł. Łokietka 32 – 33 (Kaskada)

Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 126

3b. Sklepy internetowe:

nails.silcare.com

uniqe.org

sklep Silcare na allegro.pl

sklep Nails_Silcare na ebay.com

 

3.c. Również wszystkie sklepy, które nawiążą współpracę z firmą Silcare® lub na czas akcji nazwane zostaną "Partnerami akcji" są objęte Akcją Ekologiczną.

4. Akcja Ekologiczna rozpoczyna się 01 października 2014 r. i trwa do zakończenia jej przez Organizatora.

5. W Akcji Ekologicznej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców, chyba że taka zgoda nie jest wymagana w świetle obowiązujących przepisów.

6. Korzystając z Akcji Ekologicznej, Uczestnik Akcji Ekologicznej (zwany dalej "Uczestnikiem" ) akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

7. Regulamin dostępny jest na stronie fanpage Silcare® na facebooku: www.facebook.com/SilcareCosmetics, na stronie: nails.silcare.com oraz w firmowych sklepach stacjonarnych.

8. Z chwilą rozpoczęcia się nowej eco akcji, traci ważność treść poprzedniego regulaminu.

 

§ 2. ZASADY AKCJI EKOLOGICZNEJ

 

1. Uczestnik Akcji Ekologicznej ma prawo (a nie obowiązek) wzięcia udziału w Akcji Ekologicznej.

2. W Akcji Ekologicznej nie mogą brać udziału pracownicy firmy Silcare®.

3. Od dnia 01 października 2014 r. w miejscach ujętym w ustępie 1, punkt 3 i 3a, będzie można dokonywać wymiany pustych opakowań na produkt o takiej samej nazwie i gramaturze.

4. Opakowania przyjmowane do wymiany w miejscach ujętych w ustępie 1, punkt 3 i 3a, z myślą o Akcji Ekologicznej muszą być o jednakowej gramaturze i pochodzić z linii Base One, Garden of Colour lub Color IT New.

5. Akcja Ekologiczna ściśle wiąże się z opakowaniami produktów firmy Silcare® linii Base One, Garden of Colour lub Color IT New, posiadającymi oryginalne etykiety.

6. Uczestnik Akcji Ekologicznej powinien okazać w dowolnym miejscu ujętym w ustępie 1, punkt 3 i 3a, pięć jednakowych opakowań produktów marki Silcare® pochodzących z linii Base One, Garden of Colour lub Color IT New, w celu wymiany na produkt o takiej samej nazwie i gramaturze.

7. Jeden Uczestnik może w czasie trwania Akcji Ekologicznej wielokrotnie wymienić wymagane i posiadane opakowania na produkt o takiej samej nazwie w miejscu ujętym w ustępie 1, punkt 3 i 3a.

8. Pięć opakowań o jednakowej gramaturze może zostać wymienionych w Akcji Ekologicznej na jeden wybrany produkt o takiej samej gramaturze.

9. Ilość podejmowanej wymiany opakowań na produkt (określona w regulaminie) jest nieograniczona, w ramach wielokrotności liczby 5.

 

§ 3. ZASADY WYDAWANIA/ ODBIORU

 

1. Aby otrzymać produkt w Akcji Ekologicznej, Uczestnik musi spełnić warunki Akcji Ekologicznej określone niniejszym Regulaminem.

2. W ramach Akcji Ekologicznej oddaje się pięć pustych opakowań po produktach Silcare® z danej linii o jednakowej gramaturze, dzięki czemu uczestnik może otrzymać 1 nowy produkt.

Np.:

- za 5 jednakowych opakowań po żelach Base One Clear 15 g - uczestnik otrzyma 1 szt. nowego żelu Base One Clear 15 g;

- za 5 jednakowych opakowań po oliwkach o różnych zapachach i kolorach 15 ml - uczestnik otrzyma oliwkę 15 ml - do wyboru;

- za 5 jednakowych opakowań po lakierach Garden of Colour o różnych numerach - uczestnik otrzyma 1 szt. Lakieru - do wyboru;

3. Można uzbierać dowolną ilość opakowań o takiej samej gramaturze, kolejno od pięciu i wymienić je na produkt tej samej nazwy wedle skali 5:1, 10:2, 15:3 itd.

Opakowania wyprzedażowe nie biorą udziału w promocji. Opakowania 50g, wymieniane są na żele 30g. Opakowania żeli 100g nie biorą udziału w promocji.

4. Aby skorzystać z Akcji Ekologicznej poprzez sklepy internetowe ujęte w ustępie 1, punkt 3b, należy:

1) nadesłać odpowiednią ilość oryginalnych pustych opakowań Silcare® na adres:

Silcare

Handel Internetowy

Kostrzyńska 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Dopisek: Eco Akcja

2) złożyć zamówienie na dowolną kwotę w sklepie internetowym i poinformować o udziale w akcji w notatce do zamówienia lub mailowo na adres sklep@silcare.com lub telefonicznie pod nr. 957250315. Przysługująca ilość nowych produktów zostanie przesłana razem z bieżącym zamówieniem.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji Ekologicznej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. Niniejszy Regulamin akcji dostępny jest dla Uczestników na fanpage'u Silcare® na facebooku: www.facebook.com/SilcareCosmetics oraz na stronie www.eco.silcare.com i sklepach stacjonarnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Akcji Ekologicznej. O takiej zmianie uczestnicy Akcji Ekologicznej zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez udostępnienie regulaminu na stronie fanpage Organizatora: www.facbook.com/SilcareCosmetics, na stronie www.eco.silcare.com oraz we wszystkich miejscach ujętych w ustępie 1, punkt 3 i 3a.

3a. W sprawach spornych dotyczących zasad Akcji Ekologicznej zostaną powołane osoby upoważnione do regulacji praw i zasad akcji, czyli. przestawiciele firmy Silcare®.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Ekologicznej, tj. 01.10.2014.

§ 5. SŁOWNIK POJĘĆ

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

Nazwa produktu – oznacza nazwę produktu widoczną na etykiecie, określająca linię z której pochodzi. (np. żel Base One Color, Cleaner Garden of Colour)

Gramatura produktu – oznacza pojemność i rodzaj/model opakowania (np. różowy plastikowy słoiczek 5g, biała butelka 600ml)
WERSJĘ REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCEGO OD 30.09.2014 ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ.