Lubuski Lider Biznesu

2

Celem konkursu organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową i „Gazetę Lubuską” jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych firm w województwie lubuskim. O tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu ubiegało się 56 firm.

Firmy biorące udział w konkursie są oceniane w czterech kategoriach:

- przedsiębiorstwa mikro – zatrudniające do 9 pracowników

- przedsiębiorstwa małe – zatrudniające od 10 do 49 pracowników

- przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające od 50 do 249 pracowników

- przedsiębiorstwa duże – zatrudniające od 250 pracowników.

Firma Silcare zajęła drugie miejsce w konkursie Lubuski Lider Biznesu 2018 z kategorii dużych przedsiębiorstw.